Thursday, 20 March 2014

The Wrath of Vajra

Përpara se perëndimi të hynte në luftën e dytë botërore, një kult Japonez i vdekjes i quajtur “Tempulli iHejdesit” u urdhërua të ndihmonte në shkatërrimin e Kinës. Metoda e tyre ishte të rrëmbenin fëmijët e kundërshtarëve, ti rrisnin dhe ti bënin vrasës profesionistë për perandorinë Japoneze. Një nga këta fëmijë arratiset në Kinë dhe pasi trajnohet, ai kthehet në Japoni për t’i ardhur në ndihmë të pafajshmëve dhe për të ndaluar këtë çmenduri.

No comments:

Post a Comment