Thursday, 20 March 2014

The Book Thief


The Book Thief tregon historinë e Liezelit, një vajzë e re jashtëzakonisht e guximshme, e cila birësohet nga një familje gjatë Luftës së Dytë Botërore në Gjermani. Ajo mëson të lexojë nga familja e saj e re dhe Maksi, një refugjat çifut të cilin ata e fshehin në bodrum.

No comments:

Post a Comment